Kurs og konferanser

 Startside Vis kursliste  Avholdte kurs   Rediger påmelding
Oppland fylkeskommune - Kurs og konferanser Ny side 1

Deltakerliste for Samling for kommunene i Oppland - Kommuneplanens samfunnsdel.,

   

  Navn Organisasjon Stilling

     

1. 

Abrahamsen, Terje Fylkesmannen i Oppland Seniorrådgiver

2. 

Angård, Inge Dovre kommune Plan- og utviklingssjef

3. 

Anmarkrud, Aud Berit Sør-Aurdal kommune Planlegger

4. 

Antonsen, Henning ØSTRE TOTEN KOMMUNE Kommunalsjef

5. 

Berg, Randi Marta Søndre Land kommune kommunalsjef

6. 

Blikseth, Hans-Morten Østre Toten kommune Leder plan- og næringsenheten

7. 

Bollum, Bjørn Østre Toten kommune Kommunalsjef

8. 

Bråthen, Guri Østre Toten kommune Ordfører

9. 

Bøe, Line Søndre land kommune samfunnsplanlegger

10. 

Dahl, Torbjørn 1955 Politiker, MDG, Lillehammer

11. 

Dale, Wenche Hagestuen Ringebu kommune kommuneplanlegger

12. 

Dannevig, Mariann Lillehammer kommune Rådgiver

13. 

Dæhlen, Aslaug ØSTRE TOTEN KOMMUNE RÅDMANN

14. 

Evensen, Bjørn Gjøvik kommune Plankoordinator

15. 

Finstad, Marit Lang-Ree Gausdal kommune Rådgiver folkehelse og levekår

16. 

Flatråker, Kjersti Vestre Toten kommune arealplanlegger

17. 

Gangås, Gaute Fylkesmannen i Oppland

18. 

Haugen, Tone Husbanken Seniorrådgiver

19. 

Haugum, Gunhild Oppland fylkeskommune

20. 

Helgesen Grud, Emilie Lunner kommune Samfunnsplanlegger

21. 

Helland, Ingunn Moen Vågå kommune plan- og miljørådgjevar

22. 

Hestetræet, Geir OFK/ Strategisksamferdsel

23. 

Holen, Svein Skjåk kommune Rådmann

24. 

Hølmen , Grete Sør-Fron kommune Arealplanlegger

25. 

Inga Gudrun, Hyrve Skjåk kommune Ass. rådmann

26. 

Johansen, Trine Solberg Lom kommune Planlegger

27. 

Lervåg, Per H Ringebu kommune rådmann

28. 

Nyhus, Hanne Mari Lillehammer kommune Spesialrådgiver

29. 

Nøvik, Tom Nord-Fron kommune Kommunal- og økonomisjef

30. 

Pabsdorff, Mari-Louise Oppland fylkeskommune Rådgiver

31. 

Rosø Pladsen, Sigri Jevnaker kommune Arealplanlegger

32. 

Rudi, Guri Fylkesmannen i Oppland Seniorrådgiver

33. 

Rønning, Knut-Helge Vågå kommune Rådmann

34. 

Rønningen, Pål Søndre land kommune Kommunalsjef

35. 

Røstadsand, Eirik Vestre Toten kommune Plan- og miljøvernrådgiver

36. 

Sanden, Pål Inge Vågå kommune Kommunalsjef

37. 

Sigrid, Steig Sør-Fron kommune Plan- og byggesaksbehandler

38. 

Sletten, Anne-Gunn Fylkesmannen i Oppland Seniorrådgiver

39. 

Sperstad, Elias Skjåk kommune Ordførar

40. 

Stensby, Trond Lesja kommune planleggar

41. 

stubsjøen, inger Lillehammer kommune Byplansjef

42. 

Svendsgard, Bernhard Dovre kommune planlegger

43. 

Sørlie, Øyvind Gran kommune Spesialrådgiver plan og utvikling

44. 

Tørud, Sissel Fylkesmannen i Oppland seniorrådgiver

45. 

Øverby, Bente Nordre Land kommune Rådgiver